licówki porcelanowe cieszyn

definicja próchnicy

bakteryjna choroba zakaźna tkanek twardych zęba objawiająca się demineralizacją substancji nieorganicznych i następnie proteolizą substancji organicznych z powodu działania kwasów wytworzonych przez bakterie w płytPublic/images/005.jpgDodane: 11-07-2019 14:08

Powrót do pełnej wersji: licówki porcelanowe cieszyn